Osaamisen kehittämispalvelut

Atepro tarjoaa yksilöllisesti suunniteltuja osaamisen kehittämispalveluja yhteistyössä asiakkaan ja verkostokumppaneiden kanssa.

HR- toiminnan tukipalvelut:

  • Fasilitointi- ja mentorointipalvelut toimintakulttuurin edistämiseksi, henkilöstön sitouttamiseksi tai esimiestoiminnan tueksi
  • Valmennuspalvelut tarjoaa väylän organisaation osaamisen monipuolistamiseen, laajentamiseen tai syventämiseen  valmennuksellisin menetelmin
  • Osaamiskartoitukset

Uraohjauksen ja oppimisen tuen palvelut:

  • Työhön valmennus ja uudelleensijoittaminen erilaisissa työelämän muutostilanteissa
  • Uraohjaus-, työnhaku- ja yksilölliset valmennuspalvelut. Palveluun on mahdollista sisällyttää myös  oppimisen tukea yksilöllisten tarpeiden mukaan
  • Opintojen ohjausta kaiken ikäisille